På Gården 3/2019

3/2019

Innehållsförteckning

4 Multivas nya vindar
12 Mycket nytt på KoneAgria
20 Rekordskörd av inhemsk råg
26 Tidiga kornet Mainio
28 Vårvetet Allis tidiga skörd
30 Vallblandningen timotej–ängssvingel
32 Precisionsgödsling
38 Slåtter med KUHNs maskiner
42 Prydliga balar med nät av hög kvalitet
44 Inhemska Hero-klimatfoder
46 Maskinsläpet för en stor gård
48 Snöslungor för skogsväg och tätort
50 Bra belysning underlättar arbetet
52 Rätt smörjmedel spara tid och pengar
54 Långverkande Priaxor skyddar säden
56 Arbetskläder enligt vädret
58 AdBlue minskar utsläppen
60 Den mångsidiga Echo-sågen
62 Kiilto 100 år
64 Nya lokaler möjliggjorde utvidgad produktion

Omslagsbild
Teija Aaltonen

Publikation
7.11.2019