På Gården 2/2019

Innehållsförteckning

4 Nokka-lastarnas saga fortsätter
8 Till din tjänst
10 Axplock
12 Det lönar sig investera i täckdikning
14 Svetsar för finländska förhållanden
16 Rätt sko för varje jobb
18 Utbildning för utsädesodlare
19 Broadway Star utmärkt i test
20 Spannmålsmarknaden
20 Noggrann fukthaltsmätning för hö
28 Bredal K65 en mångsidig vagn
30 Växtförädling för kolbindning
34 Rätt odlingskontrakt ger trygghet
36 Högtrycktstvätt för köttgården
38 Alkylatbensin för småmotorer
40 Välj vallare enligt situationen
42 Norcar expanderar utomlands
44 Satellitstyrning för precision i arbetet
46 Helt inhemsk råvara i Rågbitarna
48 Rätt munstycke förbättrar sprutresultatet

Omslagsbild
iStockphoto

Publikation
16.5.2019