På Gården 1/2019

Innehållsförteckning

3 Ledaren
4 Pneuma-kombisåmaskinen på åkern
9 I tjänst
10 Axplock
12 Manege enligt mått
14 Expert på hästprodukter
16 Manganbetning ökar skörden
20 Spannmålshandel enligt svensk modell
22 Spannmålsmarknaden
26 Effektiv hjälp för ogräsbekämpning
28 Kuva växtsjukdomarna med betning
30 Ta reda på utsädets grobarhet
34 Inget balensilage till spillo
37 Förbud av växtskyddsmedelger förluster
38 Robust fastgödselvagn för legokörning
42 Hundspannsport kräver kondition
44 Nya kompaktlastare sparar tid
46 Vedmaskiner till nästan 40 länder
48 Vintergrepp med snökedjor

Omslagsbild
Dometal

Publikation
7.2.2019