På Gården 4/2018

Innehållsförteckning

3 Ledare
4 Korthackat utan metall till korna
9 I tjänst
10 Axplock
12 Diger mässhöst
22 Spannmålsmarknaden
26 Maltkornsodling lönar sig
28 Sockerbetor i växtföljden
30 Smart Farming – smart odling
32 Försöksgårdens sårekommendationer 2019
36 Torken styrs digitalt
38 Skörd med ettåriga vallväxter
40 Ecolan ekologisk gödsel
42 Kampen mot ogräs
44 Krossad säd smakar idisslarna
46 Dometals styrka är S-pinnharvarna
48 Vintern kommer och skogen kallar
50 Råd för vinterstängslandet

Omslagsbild
Milla Välisalo

Publikation
5.12.2018