På Gården 3/2018

Innehållsförteckning

3 Ledaren
4 Resultat med ekospannmål
9 Till din tjänst
10 Axplock
12 Trygg bränslelagring
14 Finländsk havre till tysk kvarn
16 Produktivt ensilage
18 Effektiv hårklippning
19 Flytgödselns kväve tillvara
20 Nya kornet Arild uppfylldeförväntningarna
22 Spannmålsmarknaden
28 Lantmännen Agro säljer KUHN-maskiner
30 Smaklig kvalitetsdricka till kalvarna
32 Försöksgården 50 år
34 Extremvädret påverkar besprutningen
36 Satellitassisterad precisionsodling
38 Nyheter: Bredal och MPH
40 Travhästar livsstil och yrke
42 Tillbehör för ensileringen
44 Besparingar med solpaneler
46 Weckman Steel kan metall
48 Satsa på renheten!

Omslagsbild
Vesa Vainio

Publikation
4.10.2018