På Gården 2/2018

Innehållsförteckning

3 Ledaren
4 Rågbrödet smakar finländsk vilja
6 Kvalitetsspannmålsavtal är nyckeln till en fungerande spannmålsmarknad
9 Till din tjänst
10 Axplock
12 Finansieringslösningar blir vanligare på gårdarna
14 Goda erfarenheter av sjukdomsmedlet Librax
16 Omsorgsfull tvätt av sprutan förebygger många problem
19 Lätta att använda och nya färger
20 Lerjorden i skick med strukturkalkning
22 Vi betjänar
24 Spannmålsmarknaden
28 Så här stiger havrens skördenivå
30 Utnyttja våmmikroberna maximalt
32 Skador av växtskyddsmedlen?
36 Jordbearbetningen våren 2018
40 Med slagklippare på överårig gröda
42 En såmaskin för hård jord
44 Rätt dricksanordningar till din gård
46 Produktivitet och kostnadsinbesparingar med Murska
48 Fungerande manege
50 Användningen av mineraler i fullfoder

Omslagsbild
Lantmännen Agro

Publikation
29.3.2018