Lantmännen Agro, bättre lantbrukshandel

Våra kunder är lantbruksföretagare, maskinentreprenörer, yrkesfolk inom hästbranschen och hobbyutövare. Vi erbjuder bättre lantbrukshandel med yrkeskunnighet. Hos oss får våra kunder hållbara lösningar tillsammans med våra lokala partner.

Affärens verksamhet leds av en köpman som lokal företagare. Han känner kundernas specialbehov inom sitt område och de lokala produktionsförhållandena. Vår yrkeskunniga säljpersonal ansvarar för lantbrukshandelns kund- och gårdsspecifika betjäning i hela landet. Lantmännen Agro har 76 affärer. Till ditt förfogande ställer vi branschens bästa lösningar, ledande produkter och tjänster.

Lantmännen Agro är en ansvarsfull aktör inom lantbrukshandeln. Det är verkligen viktigt för oss att vinna förtroende och hålla löftena. Testade produktionsprogram ger dig tillgång till färdiga lösningar. Vi erbjuder undersökta produkter från de bästa aktörerna sammanställda för gårdens behov. I odlingsprogrammen får du färdiga recept för en miljösmart produktion. Mindre bekymmer, bättre lantbruk även i morgon. Låt oss tillsammans hålla landsbygden levande.

Vi erbjuder kunderna följande helheter:

  • Odlingsprogrammet erbjuder färdiga lösningar för växtodling, som baserar sig på forskning, testning och beprövade lösningar. Vi effektiverar lönsamheten hos odling enligt bruksändamål.

  • Kreatursgårdsprogrammet erbjuder kreatursgårdar en helhetslösning med produkter och tjänster. Vi underlättar kreatursgårdens val i vardagen – alla förnödenheter för utfodring, betesgång, hygien och välbefinnande samt ensilering som en välfungerande helhet.

  • Fungerande Maskin erbjuder arbetsmaskiner och anordningar efter gårdens behov samt en helhetslösning i anknytning till dem. Vi tar hand om de olika skedena i maskinernas livscykel; försäljningen av en ny maskin, utrustning, användarutbildning, service och reservdelsleveranser. En del av helheten är försäljning av kundens begagnade maskin.

  • I spannmålshandeln verkar vi som odlarens försäljningskanal. Vi söker den bästa och optimala marknadsplatsen för odlarens skörd antingen i hemlandet eller via exporthandel. Våra odlingsavtal erbjuder flera olika alternativ för marknadsföring av skörden.

Vi satsar i synnerhet på yrkeskunnighet och forskningsarbete för att garantera den bästa kompetensen. Den vetenskapliga forsknings- och försöksverksamheten på Lantmännen Agros försöksgård är en hållbar och unik satsning i den finländska livsmedelskedjan. På så sätt producerar vi ny kunskap och tar fram effektiva lösningar för praktisk odling.

Vi testar lösningar i Lantmännen Agros Odlingsprogram på vår försöksgård, som i sitt arbete följer den officiella internationella GEP-standarden. Inom lantbruket har vi förbundit oss att ta fram nya lösningar för lantbruksföretagare som siktar på en förbättrad hållbar produktivitet hos skörd enligt bruksändamål.

Lantmännen Agro kedjans leverantörsrelationer bygger på förtroende och ett långvarigt och utvecklande samarbete. En stor del av våra produkter köper vi in direkt och kostnadseffektivt från tillverkarna utan mellanhänder. Vårt mål är att erbjuda de produkter som bäst passar i de krävande finländska förhållandena och de bästa helhetstjänsterna inom lantbrukshandeln.

Kontakten med kunderna sker via flera olika kanaler. Kunden väljer det sätt som passar honom bäst, antingen personligen med försäljaren ansikte mot ansikte, i telefon, i butiken eller på internet. I leveranskedjan strävar vi efter direkta gårdsleveranser, men säsongsprodukter fås genast direkt från affärens lager.

Följ oss även på sociala medier och beställ kedjans nyhetsbrev. Var god och ta kontakt asiakaspalvelu.agro@lantmannen.com.