Lantmännen Agro - Det bästa för finländskt lantbruk

Våra kunder är lantbruksföretagare, maskinentreprenörer, yrkesfolk inom hästbranschen och hobbyutövare. Vi erbjuder bättre lantbrukshandel med yrkeskunnighet. Hos oss får våra kunder hållbara lösningar tillsammans med våra lokala partner.

Affärens verksamhet leds av en köpman som lokal företagare. Han känner kundernas specialbehov inom sitt område och de lokala produktionsförhållandena. Vår yrkeskunniga säljpersonal ansvarar för lantbrukshandelns kund- och gårdsspecifika betjäning i hela landet. Lantmännen Agro har 66 affärer. Till ditt förfogande ställer vi branschens bästa lösningar, ledande produkter och tjänster.

Lantmännen Agro är en ansvarsfull aktör inom lantbrukshandeln. Testade produktionsprogram ger dig tillgång till färdiga lösningar. I odlingsprogrammen får du färdiga recept för en miljösmart produktion. Låt oss tillsammans hålla landsbygden levande.

Vi satsar i synnerhet på yrkeskunnighet och forskningsarbete för att garantera den bästa kompetensen. Den vetenskapliga forsknings- och försöksverksamheten på Lantmännen Agros försöksgård är en hållbar och unik satsning i den finländska livsmedelskedjan. På så sätt producerar vi ny kunskap och tar fram effektiva lösningar för praktisk odling.

Lantmännen Agro kedjans leverantörsrelationer bygger på förtroende och ett långvarigt och utvecklande samarbete. En stor del av våra produkter köper vi in direkt och kostnadseffektivt från tillverkarna utan mellanhänder. Vårt mål är att erbjuda de produkter som bäst passar i de krävande finländska förhållandena och de bästa helhetstjänsterna inom lantbrukshandeln.

Kontakt information

Följ oss även på sociala medier och beställ kedjans nyhetsbrev. Var god och ta kontakt asiakaspalvelu.agro@lantmannen.com.

Lantmännen Agro Oy
Jaakonkatu 2, 01620 Vanda Finland / Puolalankatu 2, 20100 Åbo Finland
email: förnamn.familjenamn@lantmannen.com
FO-nummer: 2825061-8