Rekisteriseloste

Henkilötietolain 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisteriseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen Henkilötietolain 10§:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Lantmännen Agro Oy / Lantmännen Agro -ketju ja -kauppiasyritykset

Yhteystiedot: Jaakonkatu 2, 01620 VANTAA

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja / tai yhteyshenkilö

Nimi: Antti Meriläinen, Anu Pekkarinen

Yhteystiedot: Jaakonkatu 2, 01620 VANTAA, tietosuojavastaava@lantmannen.com 

3. Rekisterin nimi

Lantmännen Agro Oy:n maatalouskaupan palvelurekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän asiakassuhteen hoitamiseen, yhteydenpitoon ja suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei asiakas ole kieltänyt tällaista tietojen luovutusta erikseen.

Lisäksi asiakkaan tietoja voidaan käyttää edellä mainittujen tahojen sähköiseen kohdennettuun markkinointiin, mikäli asiakas on antanut tähän suostumuksensa, sekä tilastollisiin ja palvelun kehittämistarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Lantmännen Agro Oy:n ja Lantmännen Agro -kauppiasyritysten toimesta asiakkaista, jotka liittyvät rekisteriin.

Rekisteröitäviä tietoja ovat:

Nimi ja yhteystiedot

Syntymäaika tai luottoasiakkailta henkilötunnus
Asiointikauppa
Tilinumero

Ostohistoria

Asiakassuhteen hoitamiseen liittyvä tieto
Asiakkaan ilmoittamat kiinnostuksenkohteet
Asiakkaan ilmoittamat markkinointisuostumukset / -kiellot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja hankitaan:

Rekisteröidyltä itseltään sähköisen liittymislomakkeen, tekstiviestin tai täytetyn paperilomakkeen kautta.

Ostohistoria kassajärjestelmään rekisteröidyistä tiedoista. 

Väestörekisterikeskukselta, Suomen Asiakastieto Oy:ltä tai muulta luotettavalta taholta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan luovuttaa samaan konserniin tai taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvien yritysten suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei asiakas ole kieltänyt tällaista tietojen luovutusta erikseen. Lisäksi asiakkaan tietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän sähköiseen kohdennettuun markkinointiin, mikäli asiakas on antanut tähän suostumuksensa.

Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle henkilötietolain ja luottotietojen käsittelyä koskevien säännösten mukaisesti.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. 

Tietojärjestelmä on täysin suojattu ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti oheisella lomakkeella  ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle osoitteessa tietosuojavastaava@lantmannen.com.

10. Markkinointiluvan peruminen

Rekisteröidyllä on oikeus peruttaa antamansa markkinointilupa ilmoittamalla siitä rekisterin pitäjälle. 

11. Kauppasopimusta koskevat erimielisyydet

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Linkki verkkovälitteiselle riidanratkaisufoorumille (Art. 14, EU asetus No 524/2013): http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Elinkeinonharjoittajan sähköpostiosoite: asiakaspalvelu.agro@lantmannen.com.