Syysohra

Syysohran viljelymahdollisuuksia oloissamme tutkitaan, ja kyseessä on laajalti vielä tuntematon viljelykasvi. Syysohralajikkeet ovat rehu- ja tärkkelyskäyttöön soveltuvia, ja sato voidaan hyödyntää normaalina kauppaviljana kevätohran tavoin.

Yleisimmät tavoitelaadut

Varastointikosteus 13 %.

Rehu- ja tärkkelysohra: hlp yli 65 kg.

Kylvö

Kylvösiemenenä on syytä käyttää peitattua siementä, sillä muutoin siemenestä ja kasvijätteestä leviävät taudit saattavat heikentää talvehtimista huomattavasti. 

Syysohralla tavoitetiheys on 300-450 itävää siementä neliölle. Kylvötiheyden optimia tutkitaan vielä. Suuren tuhannen siemenen painon (jopa 64 g) vuoksi kylvömäärä on varsin suuri, ollen 200-300 kg/ha välissä. 

Syysohralajike Matros on populaatiolajike, ja myös oman siemenen käyttäminen on mahdollista. 

Kasvinsuojelu

Syysohra hyötyy erityisesti lumihome- ja talvituhoruiskutuksista, sillä sekä lehtilaikkutaudit että lumihome voivat aiheuttaa talvituhoja. Tämän vuoksi esimerkikis strobiluriinivalmisteen ja triatsolin seoksen käyttäminne on suositeltavaa. 

Kevään rikkatorjunnassa ja tautitorjunnassa on käytettävissä syysviljoille ja ohralle muuten soveltuvat rikka- ja tautiaineet. Korrensääteenä on mahdollista käyttää esimerikisi Trimaxx- ja Terpal valmisteita tankkiseoksina muiden rutiinitoimenpiteiden kanssa. 

Maalajit ja pH

Syysohra soveltuu yleisesti syysviljan viljelyyn sopiville maille; Eloperäisillä mailla talvenkesto on usein heikompaa. pH kannattaa olla hyvä, mutta samalla myös mangaanin saatavuudesta tulee huolehtia mm. hivenlehtilannoituksin. pH:n noustessa korkeaksi mangaani sitoutuu kasville käyttökelvottomaan muotoon. 

Lannoitus

Syyslannoituksessa fosforia, kaliumia ja rikkiä tulee antaa aina Viljavuustutkimuksen mukaan YaraMila lannoitteena. Myös mangaanin ja fosforin käytöstä lehtilannoitteena on saatu hyviä kokemuksia. 

Keväällä ensimmäinen lannoitus kannattaa tehdä varhain. Syysohran kasvurytmi on varsin kiivas, ja siksi ravinteiden tarve heti kasvukauden alussa on suuri. Lannoitus voidaan myös jakaa kahteen eri levityskertaan. Sopivia tuotteita ovat YaraBela Axan, YaraBela Sulfan N26 S14 ja YaraBela Suomensalpietari tai nestemäinen Yara Typpiliuos 390.

Hivenravinnepuutokset tulee korjata kylvölannoituksessa tai lehtilannoituksena kasvukaudella.
Kasvuston mahdolliset piilevät ravinnepuutteet voi selvittää Yara Megalab kasvianalyysillä. Syysohra on erityisen herkkä mangaanin puutokselle, joten mangaanilehtilannoitusta voi pitää liki vakiotoimenpiteenä. Tarkkaile oireiden esiintymistä heti kasvukauden alusta lähtien.

Sadonkäsittely

Puinti voidaan aloittaa viljan kosteuden laskettua alle 25 %. Siemenviljan ja mallasohran paras puintikosteus on 18 - 20 %. Itävyyden säilyttämiseksi korkein kuivauslämpötila on 90 °C miinus viljan kosteus. Kuivaa sato alle 14 %:n kosteuteen. Itävyys säilyy parhaiten 12 - 12,5 % kosteudessa.