Varastoimissopimus

Varastoimissopimuksella saat rahaa käyttöösi sopimuksentekohetkellä, mutta mahdollisuuden hyödyntää markkinahintojen mahdollisen nousun.

Sopimus

Sopimuksella tavara myydään Lantmännen Agrolle ja sopimusta ei voi ostaa takaisin. Normaalit toimitushetken vastaanottovaatimukset ja kauppaehdot ovat muutoin voimassa: esimerkiksi minimilaatuvaatimukset, laatuhinnoittelu, jne.

Hintakiinnitys

Hintakiinnitys tapahtuu toimituserittäin toimittamalla vilja sopimuksessa sovittuun toimituspaikkaan. Kiinnitys tapahtuu ko. vastaanottopisteessä kiinnityshetkellä voimassa olevalla Nyt-hinnalla. Vilja tulee toimittaa viimeistään 31.7. mennessä. Ellei viljaa ole toimitettu 31.7. mennessä, käytetään ostohintana 31.7. voimassa olevaa päivänhintaa.

Varastoimissopimuksessa ei ole yli/alitoimitusrajoja, vaan koko sopimusmäärä on toimitettava. Ylikilot tilitetään toimituspäivänä voimassa olleella päivänhinnalla.

Hintakiinnitys tapahtuu vastaanotetulla laadulla, vaikka sopimus olisikin alun perin tehty eri käyttötarkoitukseen.

Osa- ja loppumaksu

Osatilitys Varastoimissopimukseen liittyvässä toimituksessa tehdään 30 päivää sopimuksen teosta. Ensimmäinen tilitys on 100 €/tn ja siinä vähennetään maksetulle pääomalle kiinteä veloitus €/tn.

Lopputilityksessä maksetaan toimituspäivän päivänhinta – osatilityksellä maksettu 100 €/tn. Tässä tilityksessä suoritetaan myös laatuhinnoittelu ja noudatetaan muutenkin normaaleja vastaanottovaatimuksia ja –ehtoja. Lopputilitys maksetaan toimituserittäin 30 päivää toimituspäivästä.

Varastoimissopimuksen voit tehdä tai sopia aiemmin tekemäsi sopimuksen toimituksesta viljanostajamme kanssa »

Täältä näet voimassaolevat hintamme »