Viikko 9/2018

Markkinakatsaus viikolla 9/2018

Kylmä ilmavirtaus jatkuu pohjoisella pallonpuoliskolla. Yhdysvalloissa kuivuus on laskenut syysvehnän kuntoa nopeasti viime viikkojen aikana ja tärkeimmässä syysvehnän viljelyosavaltiossa Kansasissa kunnoltaan erinomaiseksi olevaa kasvustoa on vain 12 % kylvetystä alasta. Kansasin eteläisessä naapuriosavaltiossa kunnoltaan erinomaista syysvehnää on enää vain 4 %. Luvut ovat alhaisimmalla tasolla tässä vaiheessa vuotta yli vuosikymmeneen. Tulevat viikot ovat sadonmuodostuksen kannalta kriittisiä ja jatkuessaan kuivuus vähentää korjattavan sadon määrää. Markkinat ovat reagoineen kuivuusuutisiin ja siksi viljapörssien hinnat ovat vahvistuneet molemmin puolin Atlanttia.

Argentiinassa jatkuva kuivuus on vaikuttanut soija- ja maissimarkkinaan niitä vahvistavasti ja hinnat ovat nousseet korkeammille tasoilleen useaan kuukauteen. On kuitenkin huomattava, että maailman viljavarastot ovat korkealla tasolla ja tällä on puolestaan rauhoittaa viljamarkkinoita sääuutisista huolimatta. Melko voimakas säämarkkina on kuitenkin täällä ja sen vaikutukset voivat aiheuttaa suurtakin markkinahintojen heiluntaa lähiviikkojen aikana aina uusien tietojen ilmestyessä.

Euroopassa kylmä ilmavirtaus jatkuu ja koko maanosassa on mitattu kuluvan viikon aikana selvästi ajankohtaa kylmempiä lämpötiloja ja tämä vuodenaikaan nähden erittäin kylmä ilmavirtaus jatkuu lähipäivien ajan. Esimerkiksi Saksassa ja Ranskassa on ollut alle 10 ja Puolassa alle 15 celsiusasteen pakkaslukemia. Kovat pakkaslukemat lisäävät talvituhojen riskiä, jos suojaavaa lumipeitettä ei ole riittävästi ja markkinat tulevatkin seuraamaan mahdollisia talvituhoja tiiviisti lähiviikkojen ajan.

Maailman vientimarkkinoiden valloitukseen lähteneen venäläisen vehnän vientihinnat ovat olleet hienoisessa nousussa viljapörssien sekä vahvan viennin vetäminä. Venäläinen vehnä on silti edelleen selvästi mm. eurooppalaisia vehniä edullisempaa ja sen vientimäärät tulevat rikkomaan ennätyksiä tällä satokaudella.

Suomessa Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR on julkaissut kylvöalaennusteensa. Merkittävimmät muutokset ovat kokonaisvehnäalan tippuminen 18 prosenttiyksiköllä viime vuoden kylvöaloista, joka selittyy suurelta osin syysvehnäalan romahtamisella 72 %:lla. Toki myös kevätvehnän kylvöalan arvellaan jäävän 7 % edellisvuotta pienemmäksi. Kaura-ala sen sijaan kasvaa kymmenellä prosenttiyksiköllä 370 000 hehtaariin. Ohra-ala on kokonaisuudessaan tämän mukaan kasvamassa hieman, mutta kasvu on käytännössä mallasohraa ja rehuohran ala on vähenemässä prosenttiyksiköllä. Ohra-ala on kutistumassa etenkin Pohjanmaalla, joka on suomalaisen viljamarkkinan kannalta huono asia, sillä ohran kulutus on suurta ja jatkuvaa nimenomaan Pohjanmaan alueella.

Tutkimuksen mukaan vielä valtaosa viljojen siemenien itävyyksistä on tutkimatta. Viime kesän kasvukauden jälkeen viljojen itävyyksissä on suurta vaihtelua ja joukossa on myös erittäin huonosti itäviä viljoja. Hyvissä ajoin ennen kylvöjä tehty itävyystutkimus on eräs kaikkein halvimmista ja tärkeimmistä viljelyn talouteen vaikuttavista toimenpiteistä, jota ei pidä laiminlyödä etenkään viime syksyn kaltaisten vaikeiden korjuuolojen jälkeen. Itävyystutkimuksia tehdään mm. Hauholla Koetilan viljalaboratoriossa. Viljanäytteen itävyyden saa kaikkein kätevimmin selville toimittamalla näytepussin paikalliselle Lantmännen Agrolle, joka toimittaa sen eteenpäin laboratorioanalyysiin.

Tutustu Lantmännen Agron koetilan laboratorioon »

 

Ota yhteyttä viljanostajaan

{{employee.StoreName.split(' ')[0] +' '+ employee.StoreName.split(' ')[1]}}
{{employee.StoreName.split(' ')[2]}}
{{employee.StoreName.split(' ')[0] +' '+ employee.StoreName.split(' ')[1]}}
{{employee.StoreName.split(' ')[2]}}

{{employee.Title + employee.LastName}}

{{employee.FirstName}}   {{employee.LastName}}

{{employee.Titles}}
gsm. {{employee.DefaultPhone}}
puh. {{employee.AdditionalPhone}}
Lähetä sähköposti @{{employee.TwitterLink}}
{{$select.selected.Name}}