Viikko 33/2019

Markkinakatsaus viikolla 33/2019

USA:n maatalousministeriön USDA:n viime perjantain odotetut elokuun raportin jälkeen viljan futuurikurssin laskivat maailman viljapörsseissä. Viime vuoteen verrattuna maailman vehnäntuotannon odotetaan kasvavan 37,5 miljoonalla tonnilla ja suurin lisäys tästä määrästä on EU:n kasvavan sadon ansiota, vaikka se kasvaakin vähemmän kuin vielä heinäkuussa arvioitiin. Maailman vehnävarstojen ennakoidaan kasvavan 285 miljoonan tonnin ennätystasolle. Myös Ukrainan vehnäsadon ja viennin arvellaan olevan ennätyssuurta alkaneen satokauden aikana, joka tulee vaikuttamaan maailman vehnäkaupan hintatarjouksiin. Ukrainalainen vehnä onkin ollut hyväksyttyjen tarjousten valintakorissa mm. Egyptin vehnänostoissa alkusyksyn aikana, kuten ovat olleet muutkin Mustanmeren maiden alkuperät. Alueen merkitystä korostaa lisäksi se, että Venäjän odotetaan olevan tällä kaudelle jo kolmatta kertaa peräjälkeen maailman suurin vehnänviejä. Myös Argentiinassa odotukset ovat suuret sekä sadolle että viennille.

Maissisadon maailmassa arvioidaan sen sijaan alenevan tällä kaudella johtuen USA:n alemmasta tuotannosta, jota rokotti etenkin kevään märkyyden kutistama kylvöala. Jo kolmatta vuotta peräkkäin maailman maissinkulutus on sen tuotantoa suurempaa, mutta tästä huolimatta etenkin vehnän runsas tarjonta ja varastotasot ovat painaneet kaikkien viljojen hintoja viimeisten kuukausien aikana. Ukrainassa sen sijaan maissisadon ja maissinviennin odotetaan kasvavan ennätystasolle. Soijasadon odotukset ovat viime kautta vaatimattomammat ja sen kokonaissadon arvellaan alenevan 21 miljoonalla tonnilla USA:n soijantuotannon aleneman takia.

Euroopassa viljantuotantoarviota on nostettu vehnällä, maissilla ja ohralla heinäkuusta. Sadonkorjuu on jo loppusuoralla Keski-Eurooppaa myöten ja korjaamatta on laajemmin viljaa enää Pohjoismaissa ja Baltiassa, jossa sateet ovat haitanneet puintien etenemistä. Viljan sato on määrällisesti ja laadullisesti hyvällä tasolla aikanaan korjatuissa viljoissa. Sadon laatukuva on hyvä myös esimerkiksi Ruotsissa, jossa odotetaan viime kauden kuivuuden jälkeen paikoin jopa erinomaista satoa.

Suomessa sadonkorjuu on pisimmällä Varsinais-Suomessa, jossa on puitu syysviljojen ohella myös aikaisimmin kylvettyjä kevätviljoja. Ensimmäisten näytetietojen perusteella kaikki viljat ovat hehtolitrapainoiltaan hyviä. Kevätviljoissa on jonkin verran jälkiversonnasta johtuneita vihreitä jyvä. Viljojen hinnat ovat laskeneet viime viikkojen aikana uuden sadon lähestyessä. On kuitenkin huomattava, että viljojen hintoja voi kiinnittää jo huomattavasti aikaisemmassa vaiheessa kuin puintien jo ollessa käynnissä ja siksi viljamarkkinoita on hyvä seurata koko satokauden ajan ja katsoa, jos eri toimijoiden tarjouksissa olisi sopivia hintakiinnitysvaihtoehtoja myös omalle sadolle. Etenkin rukiin tilanne on tällä hetkellä se, että sopimuksetonta ja kiinnittämätöntä ruista on vaikea saada puinneilta pois, ainakaan hintaodotuksia vastaavilla hintatasoilla. Ruista viljeltäessä pitää olla valmis kiinnittämään hintoja jo ennen sadonkorjuuta tai vastaavasti varustautua viljan varastointiin tilanteessa, jossa kylvöala on suuri.

Ota yhteyttä viljanostajaan

{{employee.StoreName.split(' ')[0] +' '+ employee.StoreName.split(' ')[1]}}
{{employee.StoreName.split(' ')[2]}}
{{employee.StoreName.split(' ')[0] +' '+ employee.StoreName.split(' ')[1]}}
{{employee.StoreName.split(' ')[2]}}

{{employee.Title + employee.LastName}}

{{employee.FirstName}}   {{employee.LastName}}

{{employee.Titles}}
gsm. {{employee.DefaultPhone}}
puh. {{employee.AdditionalPhone}}
Lähetä sähköposti @{{employee.TwitterLink}}
{{$select.selected.Name}}