Viikko 23/2018

Markkinakatsaus viikolla 23/2018

Epäsuotuisat säät ovat jatkuneet viime viikkojen ajan pohjoisella pallonpuoliskolla, joka on saanut viljamarkkinoiden futuurinoteeraukset nousemaan sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa. Euroopan noteerausten nousussa on osansa myös nopeasti heikentyneellä eurolla. Kuivuus on ollut etenkin EU:n pohjois- ja itäosien kiusana koko toukokuun ajan ja sama säätyyppi on havaittavissa myös Mustanmeren alueella. Virallistenkin odotusten mukaan mm. Venäjän viljasato tulee laskemaan merkittävästi viime vuodesta etenkin maan eteläosissa. On myös arvioitu, että alentuneiden sato-odotusten takia Venäjä tulee menettämään maailman suurimman vehnänviejän tittelin USA:lle, joka on viimeksi yltänyt vastaaviin n. 35 miljoonan tonnin vehnänvienteihin satokaudella 2010/11. Kasvua vehnän vientimäärässä viime vuoteen verrattuna olisi tämän toteutuessa n. 10 miljoonaa tonnia. USA:n kevätkylvöt on nyt tehty ja odotukset ovat tällä hetkellä kohtuullisen hyvät.

Euroopassa kuivan sään odotetaan jatkuvan vielä parin viikon ajan. Pitkään jatkunut kuivuus on rokottanut suurinta satopotentiaalia etenkin Pohjoismaissa ja Baltiassa. Toisaalta läntisessä Euroopassa on tullut paikallisia hyvinkin runsaita sadekuuroja, joten odotukset ovat tällä hetkellä hyvin moninaiset tulevan sään mukaan ja markkinat seuraavat sääuutisia herkeämättä. EU:n vehnäntuotannon arvellaan putoavan 8 miljoonalla tonnilla viime vuoden tuotantomääristä 134 miljoonaan tonniin, joka selittyy suurelta osin alentuneena syysvehnän kylvöalana.

Suomessa toukokuun kuivuuden takia orastuminen on ollut hyvin epätasaista. Aikaisin kylvetyt viljat näyttävät jälleen parhailta ja myöhään jääneet kylvökset ovat kärsineet selvästi eniten. Toteutuneet kylvöalat saadaan tietoon kesäkuun puolivälissä ja niiden perusteella voidaan tehdä arvioita tulevan viljasadon määrästä. Paljon ratkaisee se, koska kuivuuden katkaiseva sade saapuu, mutta odotettavissa on tässä vaiheessa, että jälkiversontaa on tavanomaista enemmän.

Loviisasta Suomen Viljavan siilostosta lastattiin toukokuussa rehukauraa USA:n markkinoille. Laiva kävi ensi lastaamassa osalastinsa Suomesta kahdelta eri myyjältä, jonka jälkeen se suuntasi nokkansa Ruotsin itärannikolle, jossa sen kyytiin lastattiin loput rehukaurat. Kaikkiaan Atlantin yli matkaa n. 45 000 tn rehukauraa. Kaupantekoa helpotti merkittävästi nykyisin toimivat suhteet Lantmännenin maayhtiöiden välillä Ruotsissa (Lantmännen Lantbruk) ja Suomessa (Lantmännen Agro). Kaupan tehtävänä on hakea markkinoita viljalle joko kotimaasta tai vientimarkkinoilta. Tietyn laadun ja tietyn maantieteellisen alueen viljaerille paras markkina on kuitenkin kaukana Suomesta. Tällöin markkinoiden toimivuutta helpottaa samankaltaisten viljaerien kokoaminen yhteen suurempaan erään, joka on helpompi hoitaa logistisesti sitä tarvitsevalle markkinalle. Viljakauppa on yhä enenevässä määrin volyymilaji ja esimerkiksi USA:n markkinoille järkevän viljaerän koko täytyy olla useita kymmeniä tuhansia tonneja. Tätä kaupankäyntiä helpottaa merkittävästi nykyisin toimiva tiedonvaihto Lantmännen-konsernin sisällä, jolloin tämän kaltaisten kaupallisten mahdollisuuksien tekeminen helpottuu ja joka koituu myös viljelijän eduksi. Rehukauran toinen perinteinen markkina on yleensä Espanja. Espanjan markkinalle on kuitenkin tyypillistä, että he hankkivat kulloisenkin rehun raaka-aineen hyvin joustavasti sieltä, mistä sen parhaiten saavat ja tämä näkyy valitettavasti myös muita markkinoita huonompana maksukykynä.

Lue Viljelyohjelman viimeiset vinkit:

Viikko 22: Valmistaudu viljojen rikkakasviruiskutuksiin »
Viikko 21: Tuholaisten tarkkailu on nyt ajankohtaista niin viljoilla kuin öljykasveilla »
Viikko 20: Hivenravinnepuutokset kannattaa ehkäistä yhdistämällä lehtilannoitus kasvinsuojeluruiskutuksiin »
Viikko 18: Syysviljan rikkatorjunta keväällä »
Viikko 17: Nyt on aika lannoittaa syysviljat ja nurmet! »

Ota yhteyttä viljanostajaan

{{employee.StoreName.split(' ')[0] +' '+ employee.StoreName.split(' ')[1]}}
{{employee.StoreName.split(' ')[2]}}
{{employee.StoreName.split(' ')[0] +' '+ employee.StoreName.split(' ')[1]}}
{{employee.StoreName.split(' ')[2]}}

{{employee.Title + employee.LastName}}

{{employee.FirstName}}   {{employee.LastName}}

{{employee.Titles}}
gsm. {{employee.DefaultPhone}}
puh. {{employee.AdditionalPhone}}
Lähetä sähköposti @{{employee.TwitterLink}}
{{$select.selected.Name}}