Viikko 20/2019

Markkinakatsaus viikolla 20/2019

Pohjois-Amerikassa ja etenkin USA:n puolella laajoilla alueilla sateiset ja märät olosuhteen ovat viivästyttäneet kevätkylvöjä, jota viljamarkkinat seuraavat tiiviisti etenkin Chicagossa. Muualla pohjoisella pallonpuoliskolla sekä Etelä-Amerikassa olosuhteet ovat kuitenkin paljon paremmat, mikä ennakoi suurta satoa etenkin vehnälle. Tämä kehitys on saanut vehnäfutuurit selvään laskuun käytännössä koko kevään ajan. Suuret viljanostajat etenkin Pohjois-Afrikassa ja Lähi-Idässä ovat viime viikkoina kattaneet viljapositioitaan satokauden taitteen toimituksiin. Mustanmeren alueen potentiaali näyttää jälleen hyvältä, ja markkinat ovat ottaneet tämän huomioon alentuneina viljan vientihintoina. Markkinat ovat painuneet siihen pisteeseen, jossa ostajat ovat alkaneet kattaa jälleen tarpeitaan, kuten mm. Pohjois-Afrikan ostajien aktiivisuus osoittaa.

EU:n satoarvioita on reivattu lievästi alaspäin mm. ranskalaisen Strategie Grainsin toimesta. Heidän arvion mukaan EU:n viljasatoa 2019 on lähes 307 miljoonaa tonnia, joka on tosin toteutuessaankin reilusti viime kauden 280 miljoonan tonnin satoa selvästi suurempi. Sadonlisäys on etenkin vehnää, mutta myös maissin ja ohran tuotanto kasvaa selvästi nykyisen näkymän mukaisesti. Keskisessä Euroopassa sateita on saatu hyvin viime viikkojen aikana, mutta pohjamaan kosteus on silti edelliskesän kuivuuden takia selvästi jäljessä tavanomaisesta useassa maassa. Espanjan viljantuotanto tulee putoamaan selvästi viime vuoden erinomaisen vuoden jälkeen juuri kuivuudesta johtuen. Sateilla tai niiden puutteella on suuri merkitys tulevien viikkojen aikana.

Suomessa kevätkylvöt lähtivät liikkeelle jo pääsiäisen aikoihin, joka sekin oli tosin tänä vuonna myöhään. Huhtikuun puolella saatiin kylvettyä merkittäviä alueita etenkin Lounais-Suomessa, mutta vähäiset sateet huhtikuun aikana saivat aikaan peltojen epätasaisen kuivumisen monilla alueilla. Tämän viikon kuluessa maan eteläisen osan kylvötyöt ovat loppusuoralla, mutta pohjoisempana kylvettävää on vielä jäljellä, joten kylvöaika koko maan alueiden välillä voi olla useiden viikkojen mittainen. Viljan kauppaantulo vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli 345 000 tonnia, kun se vertailun vuoksi vastaavaan aikaan viime vuonna oli 471 000 tonnia. Tänä vuonna kauppaantulo jäi selvästi pienemmäksi kuin aikaisempana vuotena, joka johtuu mm. satoon suhteutettuna suurena viljavirtana vuoden lopussa sekä tavanomaista pienempänä satona. Kesän viljataseiden mukaan ylivuotiset varastot tulevat olemaan selvästi tavanomaista pienemmät kaikilla viljoilla, mutta etenkin kauralla ja vehnällä. Ohraa sen sijaan näyttäisi jäävän selvästi alkukauden odotuksia enemmän, joka johtuu mm. pienemmästä kulutuksesta sekä ensimmäisiä satoarvioita suuremmasta ohrasadosta. Toukokuu ensimmäisen viikon sateet olivat suotuisat jo kylvettyjen peltojen osalta, mutta lisää sadetta kaivataan, koska maa on erittäin kuivaa etenkin maan lounais- ja eteläosissa.

Ota yhteyttä viljanostajaan

{{employee.StoreName.split(' ')[0] +' '+ employee.StoreName.split(' ')[1]}}
{{employee.StoreName.split(' ')[2]}}
{{employee.StoreName.split(' ')[0] +' '+ employee.StoreName.split(' ')[1]}}
{{employee.StoreName.split(' ')[2]}}

{{employee.Title + employee.LastName}}

{{employee.FirstName}}   {{employee.LastName}}

{{employee.Titles}}
gsm. {{employee.DefaultPhone}}
puh. {{employee.AdditionalPhone}}
Lähetä sähköposti @{{employee.TwitterLink}}
{{$select.selected.Name}}