Viikko 16/2017

Markkinakatsaus viikolla 16/2017

Tulevana satokautena 2017/18 maailman viljantuotannon arvioidaan laskevan kolmella prosenttiyksiköllä 2050 miljoonaan tonniin kuluvan kauden ennätysmäärästä, 2106 miljoonasta tonnista. Vähennys tulee lähinnä vehnästä ja maissista. Reippaasta laskusta huolimatta tämä uusi sato olisi toteutuessaan kaikkien aikojen toiseksi suurin sato. Myös varastoissa olevan viljan määrän ennakoidaan laskevan hieman alle 500 miljoonan tonnin, joka on niin ikään toiseksi suurin varastotaso kuluvan vuoden ennätyksen jälkeen.

Euroopan länsiosissa talvituhoja ei ollut käytännössä lainkaan. Sen sijaan EU:n itäosissa, kuten Unkarissa havaittiin talvituhoja sekä syysvehnällä että –rapsilla, mutta nämä ovat ilmeisesti lievempiä, mitä talven aikana osattiin odottaa. Tällä hetkellä kasvustot kaipaavat sadetta, mutta muutoin satopotentiaali on hyvä laajoilla alueille Eurooppaa ja kokonaissadon odotetaan kasvavan n. kymmenellä miljoonalla tonnilla 305 miljoonaan tonniin. Lisäys on etenkin vehnää, jonka tuotannon arvellaan kasvavan kahdeksalla miljoonalla tonnilla 144 miljoonaan tonniin.

Suomessa kevätkylvöt käynnistynevät vapun tienoilla. Huhtikuun loppupuolen kuiva ja kylmä säätyyppi on hidastanut roudan sulamista, mutta odotettavissa on sateita seuraavan viikon aikana, joka tasaa maan kosteusoloja ja sulattaa routaa tehokkaasti. Syyskylvöt ovat talvehtineet vaihtelevasti. Nähtäväksi jää, tuleeko kylvösuunnitelmiin suuria muutoksia helmikuun alun VYR:n kylvöalaennusteeseen nähden. Viime syksyn satoa käytettäessä kylvösiemenenä on huomattava, että kostean kasvukauden jäljiltä siemenerien itävyyksissä on valtavaa vaihtelua ja osan itävyys on todella huono. Myöskään fusariumin saastuttamia, korkean DON-pitoisuuden viljaeriä ei ole syytä käyttää kylvösiemenenä.

Katso alapuolelta uusin sopimusviljelyvideomme: 

Ota yhteyttä viljanostajaan

{{employee.StoreName.split(' ')[0] +' '+ employee.StoreName.split(' ')[1]}}
{{employee.StoreName.split(' ')[2]}}
{{employee.StoreName.split(' ')[0] +' '+ employee.StoreName.split(' ')[1]}}
{{employee.StoreName.split(' ')[2]}}

{{employee.Title + employee.LastName}}

{{employee.FirstName}}   {{employee.LastName}}

{{employee.Titles}}
gsm. {{employee.DefaultPhone}}
puh. {{employee.AdditionalPhone}}
Lähetä sähköposti @{{employee.TwitterLink}}
{{$select.selected.Name}}