Sopimuskasvit

Teemme Laatuviljasopimuksia rukiista, syys- ja kevätvehnästä, ohrasta, kaurasta, rypsistä ja rapsista sekä herneestä ja härkäpavusta - myös luomutuotannosta. Sopimuksilla varmistetaan omien rehutehtaidemme viljaraaka-aine Ylivieskassa ja Kaipiaisissa. Lisäksi teemme sopimusyhteistyötä mm. seuraavien kotimaisten viljankäyttäjien kanssa: Altia, A-rehu, Vaasan, Viking Malt ja Avena Kantvik.

Vehnä Kevätvehnä ohjautuu laadun ja markkinatilanteen mukaan mylly- tai rehukäyttöön. Jo ennen kylvöä on syytä miettiä, tavoitteleeko korkeaa valkuaista ja myllylaatua, vai suurta satoa ja tyytyy alempaan valkuaistasoon, jolloin erän kannattavin toimituspaikka saattaa löytyä rehutehtaalta. Erityisesti syysvehnä soveltuu viljeltäväksi rehukäyttöön.  Tällöin vehnänviljelyn kustannuksia voidaan alentaa valitsemalla mahdollisimman satoisa lajike ja myöhästyttämällä puintia, koska sakoluvun säilymisestä ei tarvitse huolehtia. 

Rukiin kotimainen käyttö on lähes yksinomaan myllytarkoituksiin. Kotimaiset myllyt käyttävät kaikkia sakolukuluokkia. Rukiin kylvö kannattaa ottaa huomioon jo kevään viljelysuunnitelmaa tehtäessä.

Mallasohraa tuotetaan Viking Maltille ja vientiin. Tärkeimmät mallasohrasopimuslajikkeet ovat RGT Planet,  Harbinger, Irina ja Trekker. Lisäksi sopimuksia tehdään Barkesta ja Tipplestä. 

Tärkkelysohran sopimustuotannossa tavoitteena on korkea tärkkelyspitoisuus ja suuri, pyöreähkö jyvä. Suositeltavimmat lajikkeet ovat kaikki mallasohraksi hyväksytyt 2-tahoiset lajikkeet sekä Arild, SW Mitja, Brage ja Ragna. Sopimuksia tehdään myös muista lajikkeista. 

Rehuohrasopimuksia teemme omien rehutehtaidemme tarpeeseen sekä vientiin. Ohranviljelyssä kannattaa erityisesti Etelä-Suomessa suosia mallastukseen soveltuvia lajikkeita. Erityisesti Pohjanmaan toimituksiin ohran sopimusalaa on mahdollista lisätä.

Suurimo- ja vientikauran tulee olla suurijyväistä ja hehtolitranpainoltaan korkeaa sekä väriltään kirkasta. Hyviä suurimokauralajikkeita ovat mm. Avetron, Bettina, Belinda,Marika, Avanti ja Ringsaker. Emme tee sopimuksia Akseli-lajikkeesta.

Tuotetusta kaurasta valtaosa toimitetaan vientiin. Pääosa viedystä kaurasta menee elintarvikekäyttöön ja sen tulee täyttää elintarvikekauralle asetetut laatuvaatimukset - myös hometoksiinien osalta.  Suomalaisella kauralla on vakiintunut asiakaskunta viennissä ja sillä on tasainen menekki. Siksi kauran viljelyalaa olisi hyvä kasvattaa. Myös rehutehtaiden ostama kaura käytetään tänäpäivänä enimmäkseen kuorittuna. Siksi myös rehukaurassa alhainen kuoripitoisuus ja suuri jyväkoko ovat tärkeitä ominaisuuksia.

Öljykasvisopimuksia tehdään rypsistä ja rapsista.  

Keitto- ja rehuherne sekä härkäpapu ovat hyviä välikasveja yksipuoliseen viljanviljelyyn. Näiden kysyntä kasvaa edelleen kaudelle 2021. Ruokaherneeksi soveltuvat vain vihreäsiemeniset lajikkeet. 

(päivitetty 3.3.2021)